Isover
Creat in parteneriat cu CALORSET, calorset.devizonline.ro este o versiune gratuita si limitata a programului pentru devize www.devizonline.ro ce cuprinde norme de deviz pentru lucrari de remediere a imbracamintilor asfaltice bituminoase folosind Tehnologia IR (infrarosu).

Programul calorset.devizonline.ro permite:
- Crearea si editarea unui deviz folosind norme de deviz pentru Tehnologia IR (infrarosu)
- Calculul cantitatilor de lucrari folosind formule de calcul cu parametri;
- Tiparirea formularului F3 (lista cu cantitati de lucrari, conform HG 907/2016);
- Tiparirea listelor de materiale, manopera, utilaj, transport atasate devizului.
 
Tehnologia IR ( infrarosu ), Oportunitati si metode de implementare

Aspecte ce genereaza oportunitatea implementarii tehnologiei IR:

-Tehnologia IR ( infrarosu ) este intens mediatizata in tarile in care este utilizata iar reactiile sunt foarte pozitive. Exista pe plan mondial numeroase studii de specialitate care scot in evidenta avantajele tehnologiei.
- CALORSET SRL Carei a proiectat şi fabricat utilaje performante pentru diverse tipuri de aplicaţii şi cu adaptare la diferite dimensiuni ale suprafeţelor defecte. Pentru a se creea conditiile legale necesare implementarii acestei tehnologii, ȋn cursul anului 2013 s-a iniţiat elaborarea unei reglementări tehnice. Ȋmpreună cu INCERTRANS Bucureşti, Calorset SRL Carei ȋn calitate de elaborator a supus reglementarea tehnică analizei Comitetului tehnic de specialitate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice:
Prin Procesul verbal nr. 1/2014 membrii CTS 9 au avizat favorabil reglementarea tehnică aferentă Tehnologiei IR pentru remedierea şi reciclarea ȋmbrăcăminţilor asfaltice utilizȃnd surse de căldură in infraroşu (IR) cu recomandarea promovării acesteia ca anexa la normativul AND 547-213. Pe baza Documentului de Avizare CTE-CNADNR nr.4418/27.11.2014 se aprobă Anexa 4 aferentă Tehnologiei IR (infraroşu) şi se ȋncorporează ȋn Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor ȋmbrăcăminţilor rutiere AND 547-2013. Iniţial acest normativ cuprindea tehnologiile clasice de remediere a defecţiunilor, ulterior Tehnologia IR a fost introdusă ȋn Anexa 4 ca alternativa la cele clasice şi consacrate.
- Plus valoarea adaugata de CALORSET SRL prin implementarea unor solutii moderne si inovatoare permite respectarea cu strictete a cerintelor de securitate si de performanta in conditiile respectarii principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii.
• Utilajele proiectate si fabricate de CALORSET SRL respecta toate cerintele de securitate si cele ce concura la realizarea unei reparatii si reciclari de calitate. Arzatoarele de tip Premix din dotare au incorporate toate componentele de automatizare necesare si sunt prevazute toate facilitatile celor mai bune practici la nivel mondial. O incalzire corecta si tinuta sub control, atat a zonei defecte cat si a materialului de adaos, permite o reparatie durabila.
• Solutia inovatoare de recuperare a caldurii gazelor fierbinti provenite de la panoul radiant si utilizarea acesteia pentru preincalzirea concomitenta a materialului de adaos stocabil la rece ( mixtura frezata aditivata sau mixtura proaspata brichetata )
asigura o eficienta energetica foarte mare cu un consum redus de combustibil si posibilitatea utilizarii tehnologiei pentru interventii de urgenta inclusiv pe timp friguros.
• Utilizarea agentilor de intinerire cu performante ridicate, dozajul corect al acestora, preincalzirea mixturii frezate aditivate la temperatura corecta sunt punctele forte ce asigura obtinerea unui material de adaos corespunzator. Calorset SRL furnizeaza aditivi de intinerire sub forma de emulsie si sub forma de rasina atat pentru reintinerirea suprafetei defecte cat si pentru reciclarea mixturii frezate utilizate ca material de adaos.
- CNADNR/CNAIR a inceput in anul 2014 implementarea tehnologiei, in special pentru interventiile de urgenta pe timp friguros. Rezultatele sunt pozitive si se doreste extinderea acesteia.
- Tehnologia IR se preteaza foarte bine la realizarea de lucrari in regie proprie. Tehnologia este simpla si usor de implementat, administratorii de drumuri si de strazi pot sa achizitioneze utilaje la preturi reduse, deserventii acestora pot fi angajati si pentru alte lucrari.
- Achizitia de lucrarile realizate cu Tehnologia IR se incadreaza in categoria achizitiilor publice verzi. Tehnologia IR este prietenoasa cu mediul.

Metode de implementare a Tehnologiei IR:
• Executia de lucrari in regie proprie, fără crearea unei entități distincte de autoritatea contractantă (CNAIR,Primarie sau Consiliu Judetean ), caz în care unul dintre compartimentele interne are stabilită, în cadrul atribuțiilor sale, efectuarea respectivei activități de intretinere si reparatii strazi sau drumuri;
• Contractarea de lucrari cu persoane juridice distincte de autoritatea contractantă, de drept public sau de drept privat.
- Persoana juridică de drept public distinctă de autoritatea contractantă reprezintă un instrument de organizare a resurselor interne ale acesteia din urmă, ceea ce conferă autorității contractante dreptul de a-i atribui contracte de achiziție publică în temeiul art. 31 alin. (1) și (4) Legii nr. 98/2016.
- Persoana juridică de drept privat distinctă de autoritatea contractantă reprezintă o societate comercială al cărei asociat/acționar unic, direct sau indirect, este aceasta din urmă, ceea ce îi conferă dreptul de a-i atribui contracte de achiziție publică în temeiul
art. 31 alin. (1) și (4) Legii nr. 98/2016. Vezi: INSTRUCȚIUNE privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
• Contractarea de lucrari de intretinere si reparatii drumuri cu companii specializate si introducerea in caietele de sarcini aferente procedurii de achizitie publica a cerintei de implementare a Tehnologiei IR (infrarosu). Sensibilizarea si incurajarea antreprenorilor in a investi pentru a fi pregatiti sa aplice aceasta tehnologie. Se pot inchiria de utilaje cu deservent si combustibil incluse iar asistenta tehnica necesara poate fi asigurata de specialistii Calorset SRL.
• In cazul in care exista contracte cadru incheiate cu diversi antreprenori, in conformitate cu Instrucțiunea ANAP nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru se pot face demersurile necesare in vederea introducerii tehnologiei IR (infrarosu) alaturi de celelalte tehnologii existente la nivelul caietului de sarcini, respectiv al propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului inițial.
• Incurajarea infiintarii de companii specializate in Tehnologia IR ca entitati de tip SMURD pentru interventii de urgenta in verderea remedierii de gropi izolate in special in situatii in care acestea pot duce la afectarea viabilitatii drumului sau a strazii cu riscul provocarii de accidente.

Drd.Ing. Marcel Muresan

Repararea imbracamintilor bituminoase degradate utlizand Tehnologia IR (infrarosu) este clasificata in 4 categorii in functie de tipul defectelor:

1. pelada, gropi, rupturi de margine, tasari locale cu diferite tipuri de mixturi asfaltice (livrata la cald, depozitabila si recliclata)
2. valuriri si refulari, fisuri si crapaturi multiple pe directii diferite, faiantari cu diferite tipuri de mixturi asfaltice (livrata la cald, depozitabila si recliclata)
3. suprafete incretite, fisuri si crapaturi unidirectionale, multiple fagase longitudinale cu diferite tipuri de mixturi asfaltice (livrata la cald, depozitabila si recliclata)
4. praguri (damburi), fisuri si crapaturi transversale, fisuri si crapaturi longitudinale.
 
Norme de deviz pentru Tehnologia IR:

DI_IR01+ Repararea imbracamintilor bituminoase degradate utlizand Tehnologia IR (infrarosu) prin remedeierea defectelor de tip: pelada, gropi, rupturi de margine, tasari locale cu mixtura asfaltica ................. livrata la cald, in greutate medie de 50kg/mp
DI_IR02+ Repararea imbracamintilor bituminoase degradate utlizand Tehnologia IR (infrarosu) prin remedeierea defectelor de tip: pelada, gropi, rupturi de margine, tasari locale cu mixtura asfaltica ..................... depozitabila (brichetata sau in calupuri/placi), in greutate medie de 50kg/mp
DI_IR03+ Repararea imbracamintilor bituminoase degradate utlizand Tehnologia IR (infrarosu) prin remedeierea defectelor de tip: pelada, gropi, rupturi de margine, tasari locale cu mixturi asfaltice reciclate (mixturi frezate si aditivate cu agentii de reintinerire) , in greutate medie de 50kg/mp
DI_IR05+ Repararea imbracamintilor bituminoase degradate utlizand Tehnologia IR (infrarosu) prin remedeierea defectelor de tip: valuriri si refulari, fisuri si crapaturi multiple pe directii diferite, faiantari prin decopertare la cald si completare cu mixtura asfaltica .......................... livrata la cald, in greutate medie de 72kg/mp
DI_IR06+ Repararea imbracamintilor bituminoase degradate utlizand Tehnologia IR (infrarosu) prin remedeierea defectelor de tip: valuriri si refulari, fisuri si crapaturi multiple pe directii diferite, faiantari prin decopertare la cald si completare cu mixtura asfaltica ................... depozitabila (brichetat sau in calupuri/placi), in greutate medie de 72kg/mp
DI_IR07+ Repararea imbracamintilor bituminoase degradate utlizand Tehnologia IR (infrarosu) prin remedeierea defectelor de tip: valuriri si refulari, fisuri si crapaturi multiple pe directii diferite, faiantari prin decopertare la cald si completare cu mixturi asfaltice reciclate (mixturi frezate si aditivate cu agentii de reintinerire), in greutate medie de 72kg/mp
DI_IR08+ Repararea imbracamintilor bituminoase degradate utlizand Tehnologia IR (infrarosu) prin remedeierea defectelor de tip: valuriri si refulari, fisuri si crapaturi multiple pe directii diferite, faiantari prin termoprofilare si termoregenerare
DI_IR10+ Repararea imbracamintilor bituminoase degradate utlizand Tehnologia IR (infrarosu) prin remedeierea defectelor de tip: suprafete incretite, fisuri si crapaturi unidirectionale multiple, fagase longitudinale prin decopertare la cald si completare cu mixtura asfaltica .................. livrat la cald, in greutate medie de 72kg/mp
DI_IR11+ Repararea imbracamintilor bituminoase degradate utlizand Tehnologia IR (infrarosu) prin remedeierea defectelor de tip: suprafete incretite, fisuri si crapaturi unidirectionale multiple, fagase longitudinale prin decopertare la cald si completare cu mixtura asfaltica ............... depozitabila (brichetata sau in calupuri/placi), in greutate medie de 72kg/mp
DI_IR12+ Repararea imbracamintilor bituminoase degradate utlizand Tehnologia IR (infrarosu) prin remedeierea defectelor de tip: suprafete incretite, fisuri si crapaturi unidirectionale multiple, fagase longitudinale prin decopertare la cald si completare cu mixturi asfaltice reciclate (mixturi frezate si aditivate cu agentii de reintinerire) , in greutate medie de 72kg/mp
DI_IR13+ Repararea imbracamintilor bituminoase degradate utlizand Tehnologia IR (infrarosu) prin remedeierea defectelor de tip: praguri (damburi), fisuri si crapaturi transversale, fisuri si crapaturi longitudinale prin termoprofilare si termoregenerare